NY PATIENT

 

Når din praktiserende læge har sendt en henvisning til vores klinik, skal du kontakte os i telefontiden. Det samme er tilfældet, hvis du er sygesikringsgruppe 2 medlem. Oplysninger om ventetider hos praktiserende læger i psykiatri kan findes på www.sundhd.dk.

 

Når du henvender dig, vil du oftest blive tilbudt en plads på venteliste. Du vil ca. seks uger før du skal komme herop, modtage en SMS som oplyser dato og klokkeslet for første samtale. Se mere herom under behandling.

 

KLINIKKEN

 

Klinikken er beliggende i Odense i højhuset på Fisketorvet på øverste etage, 10. sal. Der er mulighed for parkering i parkeringskælder under ODEON. Se mere her.

 

Adresse: Fisketorvet 4-6, 5000 Odense C

 

?

 

FIND VEJ

 

I forbindelse med nedlægningen af Thomas B. Thriges Gade og bygningen af letbanen er adgangen til Fisketorvet 4-6 blevet indskrænket.

 

Benyt Odense Kommunes ruteplanlægger til at finde vej.

SÅDAN FOREGÅR EN HENVISNING

 

HENVISNING ER AFHÆNGIG AF SYGESIKRINGSGRUPPE

 

SYGESIKRINGSGRUPPE 1

 

SYGESIKRINGSGRUPPE 2

 

Du er knyttet til en bestemt praktiserende læge, som henviser dig. Der er to mulige henvisningsformer:

 

Du er ikke tilknyttet en bestemt praktiserende læge og du kan selv henvende dig til klinikken

 

DIREKTE HENVISNING

 

Din læge henviser direkte til klinik-ken. Du skal herefter kontakte klinikken i telefontiden

 

HENVISNINGS-HOTELLET

 

Din læge lægger henvisning på en server kaldet hen-visningshotellet.

 Du skal selv kontakte klinikken i telefontiden

 

 

 

 

KONTAKT

KLINIKKEN

SYGESIKRINGSGRUPPER

 

Der findes to sygesikringsgrupper, der er kendetegnet ved, om du er knyttet til en bestemt praktise-rende læge eller ej. Du vælger selv, hvilken gruppe, du vil tilhøre.

 

Med mindre du selv har skiftet sygesikringsgruppe, vil du umid-delbart tilhøre sygesikringsgruppe 1. Det fremgår af dit sygesikrings-kort, markeret med en rød firkant.

 

Læs mere om sygesikringen på borger.dk

På dit sygesikringskort kan du se, hvilken sygesikrings-gruppe, du tilhører.

Copyright © 2017

Niels Erik Petersen,

Martin Nørgaard Petersen