OM BEHANDLINGEN

 

Enhver behandling begynder med en undersøgelse, som består af en eller flere indledende samtaler. Samtalerne afgrænser problemet, undersøger årsagen og forsøger at give en vurdering af hvilke muligheder, der er for behandling.

 

Selve behandlingen kan bestå af psykoterapi og/eller behandling med medicin (psykofarmaka).

 

Psykoterapeutisk behandling består enten af:

 • Symptomfokuserede samtaler
 • Samtaler, der forsøger at afdække en årsags-sammenhæng
 • Gruppeterapi (læs mere her).

 

Behandling med psykofarmaka indbefatter bl.a.:

 • Antidepressiv medicin
 • Antipsykotisk medicin
 • Stemningsstabiliserende medicin
 • Angstdæmpende medicin
 • Centralstimulerende medicin

 

 

 

EKSEMPEL PÅ BEHANDLINGSFORLØB

 

HENVISNING FRA DIN PRAKTISERENDE LÆGE

 

INDLEDENDE SAMTALER

 

BEHANDLINGSPLAN

 

OPSTART AF BEHANDLING

 

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING

 

MEDICINSK

 BEHANDLING

 

FORLØBET AFSLUTTES MED ORIENTERING TIL EGEN PRAKTISERENDE LÆGE

GRUPPETERAPI

 

I gruppeterapi indgår 3-6 gruppemedlemmer og en psykiater, der er uddannet gruppeterapeut.

 

Psykoterapi i grupper har flere fordele. Terapien giver

 • Samme psykoterapeutiske effekt som individuel behandling
 • Mulighed for at træne (sociale) færdigheder, som er hæmmet af sygdom.
 • Mulighed for at se sit problem på en ny måde, samt at se andres løsningsmuligheder
 • Mulighed for terapi i en længere periode end ved individuel terapi

 

Et ofte stillet spørgsmål er, om det ikke er belastende at skulle høre andres problemer, hvortil kan siges, at man ikke kun er vidne til problemerne, men også til måden hvorpå problemerne bliver løst.

 

Grupper her i praksis foregår på følgende måde:

Hver gruppesession begynder med en runde om hvilke emner, man ønsker at tale om: Hvad er vigtigt for den enkelte? Er der noget fra sidste gang, som skal tales om? Derefter arbejdes der med et eller flere emner fra runden, og til sidst afsluttes med en opsamling på dagens session.

 

Arbejdet med emnerne omfatter de emotionelle reaktioner, andre sammenhænge som man også kender disse reaktioner fra, og hvordan kan man forholde sig til problemerne.

 

Grupperne har ofte et tematisk fokus, som for eksempel ”konfliktundgåelse og angst”, ”identitet og nære relationer”, ”ADHD”, ”mænd med psykiske lidelser” eller "vanskeligheder med nærhed". På den måde vil patienten være i stand til at genkende egne problemstillinger hos andre.

 

Den teoretiske baggrund for gruppeterapi hos Niels Erik Petersen er Mentaliserings Baseret Terapi (MBT) eller Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

 

 

 

 

INDIVIDUELLE SAMTALER

 

Individuelle samtaler, som en del af psykiatrisk behandling kan have tre forskellige målsætninger

 

 1. Støttende samtaler
 2. Psykoedukation
 3. Psykoterapi

 

Støttende samtaler har til formål at støtte patienten i at leve med den psykiske belastning, der forårsages af sygdommen. Støttende samtaler bruges ofte sammen med medikamentel behandling.

 

Psykoedukation har til formål at give pt. viden om sygdommen, dens konsekvenser og behandling. Endvidere er målet at informere om strategier, som patienten selv kan anvende til at lindre eller overvinde symptomer.

 

Psykoterapi sigter mod helbredelse. For at opnå dette, må de betingelser som sygdommen bygger på ændres, og eventuelle årsager skal udforskes. Derudover skal nye strategier for problemløsning udvikles. Psykoterapi inddeles i tre typer: Psykodynamiske psykoterapier, systemisk-narrative psykoterapier og kognitive adfærds psykoterapier. De tre grupper bygger på forskellige teoretiske grundlag. I det daglige arbejde med psykoterapien, vil forskelle ikke altid opleves så store af patienten.

 

 

Copyright © 2017

Niels Erik Petersen,

Martin Nørgaard Petersen